W dniu 27 marca w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbył się finał konkursu „Pracodawca przyjazny WOT”. Celem konkursu było wyróżnienie pracodawców, którzy swoją postawą i warunkami panującymi w miejscach pracy wspierają pracowników – żołnierzy OT, rozumieją istotę budowy formacji, w tym stojące przed nią cele i zadania szczególnie w aspekcie lokalnym oraz doceniają korzyści, jakie wynikają z zatrudniania Terytorialsów.Wśród trzynastu pracodawców – laureatów pierwszego,  wojewódzkiego etapu konkursu znalazła się również firma Adampol S.A. Nagrodę z rąk dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesława Kukuły odebrał wiceprezes ADAMPOL S.A. Pan Adam Byglewski, w towarzystwie żołnierzy OT a jednocześnie pracowników naszej firmy: ppor. Bartłomieja Konończuka oraz szer. Marty Bieleckiej. Gratulujemy!