Rok 2018 był owocny dla Adampol S.A. między innymi pod względem projektów SKD. Od listopada 2018 roku został wznowiony proces SKD (Semi Knock Down) w Centrum Logistycznym w Małaszewiczach.Tym razem proces dotyczy demontażu aut osobowych kilku największych europejskich koncernów samochodowych. W roku 2018 sfinalizowaliśmy kilka takich projektów, natomiast w roku bieżącym zapowiada się realizacja kolejnych długoterminowych przedsięwzięć tego typu, będących następstwem sukcesów z 2018 roku. W proces demontażu aut zaangażowanych jest 80 pracowników Adampol S.A.Usługi SKD realizowane są przez Adampol S.A. od 2012 roku. Proces ten polega na demontażu gotowych pojazdów na części i podzespoły, zapakowaniu ich w odpowiedni sposób i przesłaniu do kraju montażu, gdzie następuje ich składanie z gotowych podzespołów z wykorzystaniem technologii porównywalnej ze stosowaną w fabryce macierzystej. Wszystkie wymienione procesy przebiegają według rygorystycznych norm i kryteriów jakościowych stosowanych i wymaganych przez naszych Klientów.