Dnia 15.06.2016r na posiedzeniu Rady Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatu „Innowacyjna Firma”. Przyznane wyróżnienie jest potwierdzeniem świadczenia przez ADAMPOL S.A. innowacyjnych usług na rzecz szkolnictwa wyższego.Jednostka Certyfikująca uznała, iż realizowany trójstronny program współpracy „Precepting biznesowy” stanowi przykład innowacyjnego w skali kraju podejścia do świadczenia usług przez podmiot ze sfery biznesu na rzecz szkolnictwa wyższego proponując wsparcie edukacyjne w obszarach identyfikacji i kompleksowej analizy problemów, ryzyka oraz definiowania procesów logistycznych. Połączenie badań naukowych Politechniki Białostockiej i praktyki gospodarczej firmy ADAMPOL zaowocowało efektem synergii w postaci wzbogacenia dydaktyki oraz w postaci efektywniejszego zastosowania osiągnięć naukowych w biznesie.Beneficjentami innowacyjnego projektu są studenci Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej, którzy stanowią przyszłe kadry polskiego biznesu. Program ADAMPOL S.A. i Politechniki Białostockiej to również wkład wzmacniający jakość polskiego biznesu.Certyfikat „Innowacyjna Firma” nadawany jest przez Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej, w celu potwierdzenia występowania w danym przedsiębiorstwie aspektów innowacyjności. To prestiżowe wyróżnienie mogą otrzymać tylko te podmioty gospodarcze, które:
  • wprowadziły u siebie innowacyjne rozwiązania produkcyjne/świadczenia usług, i/lub
  • oferują innowacyjne produkty lub usługi, lub
  • w działalności gospodarczej wykorzystują innowacyjny sprzęt lub oprogramowanie.”