W dniach 28-29.06.2016 w Renaissance Monarch Hotel w Moskwie, odbyła się Konferencja Automotive Logistics Russia 2016, której Adampol S.A. już po raz czwarty był jednym z głównych sponsorów.W sesji pt.: Finding the opportunities przemawiała Pani Prezes Adampol S.A. – Elena Łukanowa, która omówiła obecną sytuację na rynku automotive, prognozy logistyczne w najbliższych latach a także korzyści płynące z zawierania długoterminowych umów z przewoźnikami, w obecnej sytuacji na rynku.W panelu dyskusyjnym tej sesji zabrali głos również przedstawiciele takich firm jak: Hyundai Glovis Russia, Toyota Motor Russia, WWL.Zapraszamy do obejrzenia wystąpienia Pani Prezes na konferencji Automotive Logistics Russia 2016: