W dniach 13-15 czerwca, w Zamku Biskupim w Janowie Podlaskim, odbyła się III edycja międzynarodowego kongresu Intermodal in Poland 2023. To obecnie jedno z najważniejszych wydarzeń dla branży transportu intermodalnego w Polsce. Udział w nim wzięli przedstawiciele czołowych firm z branży TSL, dostawców technologii i narzędzi IT dla sektora logistycznego, administracji publicznej i uczelni wyższych. Jak podaje organizator na miejscu pojawiło się prawie 400 osób.

Pierwszy dzień kongresu był wypełniony wydarzeniami branżowymi. Przybyłych gości przywitał m.in. Pan Krzysztof Dakowicz, Prezes Zarządu ADAMPOL S.A. W panelu pt.: „Przejścia graniczne: wąskie gardła czy generatory rozwoju gospodarczego? Dyskusja z uwzględnieniem sytuacji Rejonu Przeładunkowego Małaszewicze” w charakterze eksperta wystąpiła Barbara Wójcik, Zastępca Dyrektora Cargo w firmie ADAMPOL S.A.

Drugiego dnia uczestnicy udali się na wizytę studyjną do Małaszewicz. Mieli okazję zapoznać się m.in. z pracą naszego terminala przeładunkowego. Po powrocie miało miejse merytoryczne podsumowanie wyjazdu. W dalszej części dnia odbyły się kolejne wystąpienia prelegentów i rozmowy kuluarowe.

Uczestnicy Intermodal in Poland 2023 bardzo wysoko oceniają jego organizację i poziom merytoryczny poszczególnych wystąpień. ADAMPOL S.A. od początku wspiera to wydarzenie i chętnie w nim uczestniczy. W tym roku zostaliśmy Złotym Partnerem kongresu.

Fot. Rafał Gronecki, materiały własne