W dn. 17 maja 2018 r. w rezydencji ambasadora Luksemburga w Warszawie odbył się III Luksembursko-Polski Okrągły Stół. Na posiedzeniu były poruszane kwestie strategii rozwoju transportu i jego wpływu na sektor logistyki w Polsce. Wiceprezes Adampol SA Pan Adam Byglewski a jednocześnie honorowy konsul Luksemburga w województwie podlaskim oraz lubelskim oraz wiceprezes ZMPD ds. finansowych zabrał głos w tej sprawie. Pan Wiceprezes zaznaczył, że z jednej strony, europejscy urzędnicy dążą do tego, by nie było pustych przebiegów, z drugiej zaś utrudniają wykonanie przewozów kabotażowych.Bardziej szczegółowo o problemach poruszanych na posiedzeniu można przeczytać tutaj.