W dniach 14-15 marca br. w hiszpańskim Vigo odbyła się konferencja pt. Maritime & Ports Meeting. Jej organizatorem była ECG – The Association of European Vehicle Logistics.

Konferencja była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, spotkań kuluarowych i prób rozwiązania najważniejszych problemów branży w skali lokalnej i globalnej.

W trakcie omawiano bieżące problemy branży FVL:

  • deficyt miejsc do składowania
  • konsekwencje pandemii Covid 19
  • rosyjską agresję w Ukrainie

Podczas spotkania naszą Firmę reprezentowali: Sylwia Markowicz i Przemysław Zarębski.