Drodzy Współpracownicy,16 września 2017 r. podczas jubileuszowej gali 60  lecia Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce wręczono odznaczenia państwowe zasłużonym przewoźnikom i działaczom. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda za wybitne zasługi dla rozwoju międzynarodowego transportu drogowego, za działalność społeczną i charytatywną odznaczył KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI Wiceprezesa Zarządu ADAMPOL S.A. Pana Adama Byglewskiego.Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta (PR) to polskie państwowe odznaczenie cywilne, nadawane za szczególne osiągnięcia na polu oświaty, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz za wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 roku.      Odznaczenie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem i zaszczytem. Chciałbym podkreślić, iż to dzięki Waszemu wsparciu i zaufaniu jestem  w tym miejscu w życiu zarówno zawodowym jaki i prywatnym. To dzięki Wam i w Waszym imieniu działam konkretnie i celowo, realizując plany i marzenia.Dziękuję za dobrą i efektywną pracę, zaangażowanie, życzliwość i zrozumienie. Odznaczenia państwowe zasłużonym przewoźnikom i działaczom Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce.Gala z okazji jubileuszu 60-lecia ZMPD – 16 września 2017 roku.