W tym roku do tytułu Menedżer Roku 2015 pretendował Wiceprezes Zarządu ADAMPOL S.A. Pan Adam Byglewski. W wyniku głosowania organizacji okołobiznesowych regionu i Kuriera Porannego Pan Prezes otrzymał wyróżnienie.W tej kategorii nagrodę główną otrzymała Pani Katarzyna Rutkowska Prezes AC SA.Gratulujemy!adam byglewski