Z przyjemnością informujemy, iż ukazał się drugi raport dotyczący Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Spółce Adampol S.A.Publikacja to podsumowuje szereg działań i projektów, które zostały zrealizowane w roku 2011, jak również plany i zamierzenia na kolejne lata – w odniesieniu do Zespołu CSR jaki i całej Firmy.Zapraszamy do lektury.Raport CSR