Po wieloletnim sprawowaniu funkcji Wiceprezesa ds. Finansowych Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Pan Adam Byglewski Wiceprezes Zarządu ADAMPOL SA zrezygnował z kandydowania na to stanowisko na kolejną kadencję.W środę 12 grudnia 2018 r. podczas spotkania świątecznego Prezes ZMPD Pan Jan Buczek wyraził swoją wdzięczność za odpowiedzialność w działaniu, merytoryczne wsparcie i zaangażowanie w pracę, przekazując dyplomy i pamiątkowe statuetki.https://zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=1614