Pod koniec kwietnia w Gdańsku odbyło się Regionalne Spotkanie Wschodniego Sektora ECG – The Association of European Vehicle Logistics. Udział w nim wzięło ponad 60 osób z Europy Centralnej i Wschodniej bezpośrednio związanych z branżą automotive.

Wydarzenie otworzył Przewodniczący Regionu, Krzysztof Szeligowski, który jest jednocześnie Dyrektorem Sprzedaży FVL w firmie ADAMPOL S.A. W trakcie swojego wystąpienia powitał zgromadzonych gości i opisał sytuację rynkową w Europie Środkowo-Wschodniej. Z zaprezentowanych danych wynika, że w pierwszym kwartale roku 2023, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, w procesie rejestracji nowych samochodów osobowych, we wszystkich państwach regionu, zanotowano kilkunastoprocentowe wzrosty. Najwięcej aut wprowadzono do użytku w Grecji, a najmniej na Litwie. Polska w tym zestawieniu zajmuje wysokie, piąte miejsce.

Uczestnicy, poza udziałem w prelekcjach, chętnie angażowali się w interaktywne i bezpośrednie dyskusje na najważniejsze tematy branżowe. Wśród nich przeważały:

-problemy z przepustowością,

-skutki wprowadzenia Pakietu Mobilności,

-brak kierowców transportu międzynarodowego,

Jednym w priorytetów ECG jest również standaryzacja długości załadowanego autotransportera do co najmniej 20,75 m. Temat jest omawiany w związku ze zmianami w europejskiej Weight & Dimensions Directive.

To pierwsze w tym roku spotkanie regionalne ECG – The Association of European Vehicle. Miło nam poinformować, że Prilo – giełda transportu aut, była jednym ze sponsorów imprezy. Dodatkowe informacje na temat wydarzenia są dostępne na blogu Prilo: Wschodnioeuropejskie Spotkanie Sektora ECG – Prilo

Fot. Kinga Wieczna-Pazdrąg