„Uwarunkowania i mechanizmy zrównoważonego rozwoju. Teoria i polityka zrównoważonego rozwoju a Europejski Zielony Ład” to temat zorganizowanej przez Katedrę Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytet w Białymstoku konferencji naukowej poświęconej dyskusji nad następstwami Europejskiego Zielonego Ładu dla badań ekonomicznych, praktyki gospodarczej oraz dydaktyki.
W ramach dwudniowych obrad naukowców z całego kraju, podczas sesji plenarnej swoją prezentację pt. „Zrównoważony Rozwój Branży Automotive” miała okazję wygłosić Pani Anna Misiejuk – Kierownik Działu Przetargów w Firmie Adampol. Przedstawiona przez Panią Annę tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji, którym bliskie jest zagadnienie ekorozwoju w dziedzinie gospodarki, społeczeństwa i środowiska.  Gratulujemy interesującego wystąpienia!