W ubiegłym tygodniu odbyła się Konferencja pt. „Kolejowe przejścia graniczne – klucz do eksportu i tranzytu”. W ramach Konferencji odbyła się wizyta studyjna na terminalach CL PKP oraz w naszym Centrum Logistycznym w Adampolu.

W wizycie udział wzięło ok 150 osób (3 autokary). Byli to przedstawiciele całej gałęzi logistycznej: terminali, przewoźników, służb granicznych, organizacji międzynarodowych, samorządu terytorialnego oraz powiązanych biznesów: dostawców urządzeń przeładunkowych, systemów IT itp.

Znowu pokazaliśmy, jak skutecznie jesteśmy w stanie pracować zespołowo. Wizyta przeprowadzona była z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa, sprawnie i profesjonalnie. Goście byli pod ogromnym wrażeniem naszego zorganizowania i teamworkingu oraz ładu i porządku na terenie Centrum Logistycznego Adampol. Naturalnie zakres naszych usług również wzbudził ich zainteresowanie i podziw. Otrzymaliśmy wiele słów doceniających naszą pracę i wizerunek jaki tworzymy.