„Najlepsze wyniki, to te które możemy osiągnąć poprzez osobisty kontakt” – Tomasz KOŚMIDER, dr. MBA, Technology Partners Poland podczas sesji plenarnej „Evolution of research structures to improve research management effectiveness”.7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING, PROJECT AND PRODUCTION MANAGEMENT odbyła się w dniach 21-23.09.2016r w Białymstoku. W loży ekspertów panelu dyskusyjnego dotyczącego Nowego Jedwabnego Szlaku, skorelowanym z III Wschodnim Kongresem Gospodarczym, zasiadła kierownik Sekcji kolejowej ADAMPOL S.A. w Małaszewiczach p. Ewa Trochimuk. Prelegenci na sesjach równoległych zaprezentowali wyniki najnowszych badań naukowych z obszarów Inżynierii przemysłowej, Zarządzania procesami i projektami, Badań operacyjnych i systemów wspomagania decyzji, Logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw, Zarządzania jakością, Zrównoważonych technologii, Inżynierii Usług, Zarządzania technologiami oraz Inżynierii Rolnictwa.Organizatorem siódmej edycji konferencji był Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej oraz Association of Engineering, Project, and Production Management (EPPM) a współorganizatorami  International Society for Manufacturing, Service and Management Engineering oraz Polska Akademia Nauk i ARiMR. W wydarzeniu  udział wzięli przedstawiciele świata nauki z Australii, Chin, Kanady, Niemiec, Republiki Południowej Afryki, Singapuru, Tajwanu, Wielkiej Brytanii.Poprzednia edycja konferencji miała miejsce w Australii, kolejna odbędzie się w Jordanii.„Najlepsze co możesz zrobić to być w kontakcie z ludźmi, którzy mogą stymulować rozwój i poprawę” – przyjmujemy to za kluczowe.