Nasza firma wynikiem pozytywnym zakończyła audyt na zgodność systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy z normą ISO 45001. W wyniku przeprowadzonego przez audytorów TUV Saar Cert audytu re-certyfikacyjnego zostały wystawione nowe certyfikaty.

Jest to certyfikat związany z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie, który współgra z systemem jakości oraz środowiska.

Ponadto, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (ISO 45001:2018) jest przeznaczony dla wszystkich organizacji, które chcą zminimalizować możliwość wystąpienia wypadków w pracy.
Wdrożenie Systemu ISO 45001 pozwala:

  • Tworzyć kulturę bezpiecznej pracy
  • Identyfikować zagrożenia i wprowadzać środki kontroli, aby im zapobiegać
  • Zmniejszyć liczby wypadków przy pracy i zachorowań
  • Angażować pracowników i motywować ich dzięki lepszym, bezpieczniejszym warunkom pracy
  • Wykazać zgodność z wymaganiami klientów i dostawców.

Dodatkowo system zarządzania BHP rozszerzyliśmy o demontaż pojazdów SKD co wpływa w pewnym stopniu na kontrakty z koncernami Audi i Volkswagen.

Dziękujemy naszemu zespołowi za zaangażowanie oraz udział w audycie. Życzymy bezpiecznej pracy oraz dalszych sukcesów.