18 listopada 2014 firma Adampol S.A. podpisała umowę przedwstępną o partnerstwie strategicznym z operatorem logistycznym Hyundai GLOVIS. Porozumienie dotyczy podniesienia zdolności inwestycyjnych obu firm i uzyskania efektu synergii na rynku usług logistycznych. Spółka Adampol niejednokrotnie oświadczała, że zamierza rozszerzyć swój biznes logistyczny poprzez nawiązanie współpracy z partnerem branżowym.Kooperacja pomiędzy Adampol S.A. i Hyundai GLOVIS jest kolejnym etapem rozwoju obu spółek, a także zapoczątkowaniem nowych możliwości biznesowych.Współpraca umożliwia oferowanie bardziej wydajnych, zintegrowanych rozwiązań logistycznych, w szczególności w połączeniu z dalekomorskimi usługami transportowymi Hyundai GLOVIS.