W dniach 17-18 grudnia 2014 r. na terenie DCT Gdańsk odbyło się spotkanie delegacji Białorusi z polskimi instytucjami operującymi na terenie morskiego portu Gdańsk. Wydarzeniu przewodniczyli wiceminister infrastruktury i rozwoju Dorota Pyć oraz zastępca ministra transportu i komunikacji Republiki Białoruś Jewgienij Rogaczow. Na spotkaniu byli obecni także przedstawiciele Adampol S.A.Firma Adampol od lat współpracuje z białoruskimi podmiotami w zakresie transportu towarów. Jako że współpraca ta zawsze przynosiła obustronne korzyści, toteż spółka angażowała się w procesy mające na celu pogłębienie współpracy gospodarczej na linii Polska – Białoruś oraz zniesienie istniejących w tej sferze barier handlowych. W ramach uznania firma została zaproszona jako jedna z zaledwie 6 przedsiębiorstw do udziału w opisywanym wydarzeniu.Wizyta miała na celu zapoznanie strony białoruskiej z ofertą transportową polskich portów oraz przybliżenie możliwości współpracy przedstawicielom białoruskiej branży transportowej. Strona białoruska podkreślała zainteresowanie możliwością wspólnych przewozów ładunków. Temat pogłębienia współpracy pomiędzy firmą Adampol a spółkami białoruskimi poruszył sam minister Jewgienij Rogaczow, który zwrócił uwagę na szybki wzrost naszych połączeń między Polską a Białorusią.W swoim wystąpieniu wiceminister Dorota Pyć podkreśliła znaczenie portów morskich dla gospodarki Polski. Wspomniała również o ich inwestycjach rozwojowych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, których koszt całkowity ma wynieść ok. 11,4 mld zł. Inwestycje te wpłyną także na pozycję konkurencyjną spółki Adampol S.A., jako jednego z operatorów logistycznych na terenie portu w Gdańsku.